Transition to Ysgol Penrhyn Dewi

Welcome Booklet 2020 /2021

Lent Term Newsletter 2020

Letter to Year 6 18th May 2020

LETTER TO YEAR 6 17.06.20


Information regarding Cashless Catering System

Cashless Catering in Secondary Schools

Pembrokeshire County Council’s Catering Service have considered the safest and most appropriate way of providing meals to pupils using Cashless Catering. For those secondary schools offering a school meal provision when the schools reopen the following measures will apply:

 • The Biometric (fingerprint) payment option will be withdrawn until further notice
 • Pupils who currently use the Biometric option and therefore do not have Cashless cards will be provided with a new card at the school.
 • Any pupils who have lost/damaged their Cashless cards can request a new one from the school canteen
 • Any staff wishing to purchase food will also need to request a Cashless card
 • No cash will be accepted in schools.
 • Coin-loader machines in schools will only be used to check balances by scanning the Cashless cards.
 • Meal accounts can be topped up online through My Account or by phoning the Council Contact Centre on 01437 764551
 • To request a meal account number, or for any further information, please email cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

Arlwyo Heb Arian mewn Ysgolion Uwchradd

Mae Gwasanaeth Arlwyo Cyngor Sir Penfro wedi ystyried y ffordd fwyaf diogel a mwyaf priodol o ddarparu prydau bwyd i ddisgyblion sy’n defnyddio Arlwyo Heb Arian. Yn achos yr ysgolion uwchradd hynny a fydd yn cynnig prydau ysgol pan fydd yr ysgolion yn ailagor, bydd y mesurau canlynol yn berthnasol:

 • Bydd yr opsiwn talu Biometrig (ôl bys) yn cael ei dynnu’n ôl am gyfnod amhenodol.
 • Yn achos y disgyblion hynny sy’n defnyddio’r opsiwn Biometrig ar hyn o bryd ac nad oes ganddynt, felly, gardiau Arlwyo Heb Arian, byddant yn cael cerdyn newydd yn yr ysgol.
 • Gall unrhyw ddisgyblion sydd wedi colli/difrodi eu cerdyn Arlwyo Heb Arian ofyn am un newydd yn ffreutur yr ysgol.
 • Bydd yn ofynnol hefyd i unrhyw aelod o staff sy’n dymuno prynu bwyd ofyn am gerdyn Arlwyo Heb Arian.
 • Ni dderbynnir unrhyw arian parod mewn ysgolion.
 • Dim ond i sganio’r cardiau Arlwyo Heb Arian i wirio balansau y defnyddir y peiriannau llwytho arian mewn ysgolion.
 • Gellir ychwanegu at gyfrifon prydau bwyd ar-lein, a hynny trwy Fy Nghyfrif neu drwy ffonio Canolfan Gyswllt y Cyngor ar 01437 764551
 • I ofyn am rif cyfrif pryd bwyd, neu i gael unrhyw wybodaeth bellach, anfonwch neges e-bost i cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

 


School Uniform and Assistance – Please click here to view information from Pembrokeshire County Council on the Pupil Development Grant Access

Uniform Grant Application Form

Please click here to view the visual guide to the YPD School Shoe’s Policy.

Please click here to view the visual guide to the YPD School Trousers/Skirts and Shorts Policy.


SAFEGUARDING AND CHILD PROTECTION INFORMATION BOOKLET FOR PUPILS 2020 21

SAFEGUARDING AND CHILD PROTECTION INFORMATION BOOKLET FOR PARENTS AND CARERS 2020 21